Vuosiluokkien vierailuohjelmat

Ympäristöpolku sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Kohteessa vierailun lisäksi oppimispakettien sisältöjä voi käyttää opetuksen tukena. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Oppimispaketeista on kuvaukset vierailukäynnin tai oppimistuokion kulusta sekä ehdotukset teemaan sopivista tehtävistä ja muista lisämateriaaleista, joita voidaan hyödyntää ennen tai jälkeen tai itse vierailukäynnin tai oppimistuokion aikana. Lisämateriaaleissa on esimerkiksi videopätkiä ja linkkejä keskeisimpiin lisätehtäviin.