4. luokka

Ympäristöpolku | 4. luokka | 4H-yhdistyksen pitämä oppitunti

4H-yhdistyksen pitämä tunti oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta

Vierailukohde: Joko omassa koulussa tai Porin 4H-yhdistyksen tiloissa Porin keskustassa
Vierailutapa: Ajanvarauksella 4H-yhdistyksen edustajan pitämä oppitunti
Ryhmäkoko: Suositeltava enimmäiskoko on 30 oppilasta
Osoite: Oma koulu tai Porin 4H-yhdistyksen toimitila, Otavankatu 5, Pori
Muuta huomioitavaa: Opetus on maksutonta Porin seudun kunnille. Voit tarkistaa kunnat tästä linkistä: KERÄÄMÖn asiakaslehti
Kulkeminen linja-autolla: Porin Linjojen aikataulut ja linjakartat

Varaukset, aukioloajat ja yhteystiedot

Jäteopetus voi tapahtua omalla koululla, mutta jos haluatte lähteä pois kouluympäristöstä tai vaikkapa yhdistää opetuksen johonkin muuhun retkeen, kannattaa tiedustella myös mahdollisuutta järjestää opetus Porin 4H-yhdistyksen tiloissa Porin keskustassa.  Ota yhteyttä alla olevan linkin kautta Porin ja Noormarkun 4H-yhdistysten toiminnanjohtajiin ja sovi aika vierailulle https://pori.4h.fi/yhdistys/


Ennen vierailua

Vierailuun ei tarvitse valmistautua ennakolta. Voitte toki edellisellä tunnilla keskustella yleisesti siitä, miksi jätettä syntyy, miten sitä voisi vähentää ja millä tavoin sitä voidaan kierrättää koulussa ja kotona.

Käytännön valmisteluja kannattaa kuitenkin tehdä ennen jäteopetuksen alkamista: Oppitunnin pitämistä varten tarvitaan videotykki. Kone kannattaa avata ja tykin toiminta tarkistaa hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua, ettei opetusaikaa kuluisi tekniikan säätämiseen. Kannattaa myös varata pöytätilaa, mielellään luokan edestä, sen verran, että kahdeksan lajitteluämpäriä mahtuu sopivasti pöydälle.

Jäteopetuksessa 4H-yhdistys havainnollistaa konkreettisesti kierrättämistä lajittelemalla jätteitä eri lajitteluastioihin. Kuva: Porin ja Noormarkun 4H-yhdistyksen Instagram-sivut.

Jäteopetuksen sisältö lyhyesti

Jäteopetus alkaa 4H-yhdistyksen vetämällä lajitteluleikillä, jossa pohditaan konkreettisesti, mikä jätejae kuuluu mihinkin. Oppilaat saavat itse osallistua lajitteluun.

Leikin jälkeen käydään hieman luokasta riippuen keskustellen läpi diasarja: Pohditaan yhdessä, miten jätteiden syntyä voisi ehkäistä, jätemääriä vähentää, jätteitä kierrättää ja millaista on järkevä, kestävä kuluttaminen. Samalla mietitään, miten roskaaminen vaikuttaa meihin ja ympäristöömme.

Opettajan tulee olla läsnä oppitunnin aikana, jotta aikaa ei menisi opetuksen sijaan järjestyksen ylläpitämiseen.


Oppilaat saavat pohdittavakseen jätteisiin ja kuluttamiseen liittyviä asioita 4H-yhdistyksen opastuksella. Kuva: Porin ja Noormarkun 4H-yhdistyksen Instagram-sivut.

Vierailun jälkeen

Jäteopetuksen jälkeen opettaja saa 4H-yhdistyksen edustajalta kotitehtävät jaettavaksi oppilaille. Tehtävät liittyvät vaarallisiin jätteisiin ja sähköromun tunnistamiseen. Opettaja voi kotitehtävien tarkastuksen yhteydessä vielä kerrata ja varmistaa, miten hyvin oppilaat muistavat esimerkiksi sen, miten erilaiset jätteet kuuluu lajitella. Lyhyen kertauksen voi tehdä yhdessä luokan kanssa esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lajittelupelin avulla.

Lisämateriaalia

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) verkkosivuilta löytyy päiväkodeille ja oppilaitoksille maksuttomia oppitunteja ja materiaaleja ympäristökasvatuksen tueksi. Tutustu tästä: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/ymparistokasvatus/

Vinkkejä lajitteluun: videoklippejä ja tietoa pattereista, akuista, vaarallisista jätteistä, öljystä ja muovipakkauksista (voi käyttää esimerkiksi ryhmätöiden taustamateriaalina, yksi ”vinkki” kullekin ryhmälle tai parille, jotka sitten esittelevät oman aiheensa): https://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/