Esiopetus

HUOM! Porin seudun jäteneuvonta on siirtymässä jätehuoltoyhtiö Keräämön toiminnan alaisuuteen 1.4.2023 alkaen. Tästä johtuen opastuksen sisältöön ja tarjontaan on tulossa muutoksia.

Ympäristöpolku | esiopetus | jäteneuvojan vierailu päiväkodissa


Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille

Opetustapa: Jäteneuvojan vierailu
Ryhmäkoko: 15–25 lasta
Kesto: Noin 20–30 minuuttia
Tarvittavat varusteet: Ei suosituksia
Osoite: Jäteneuvoja tilataan vierailulle päiväkotiin.

Varaukset ja yhteystiedot 

Ota yhteyttä Porin seudun jäteneuvontaan ja sovi aika jäteneuvojan vierailukäynnille.

Kierrätyshetken ajatus 

Tarkoitus on herätellä lapsia miettimään tavaroiden kulkua maailmassa – mistä tavarat tulevat, mistä niitä valmistetaan mihinkin tarkoitukseen ja miksi ne pitäisi laittaa kiertoon, kun ne tulevat itselle tarpeettomiksi. Jäteneuvoja esittelee hoitohenkilökunnan avustuksella erilaisia kierrätysjakeita ja sitä, mitä niille käytön jälkeen tapahtuu. 

Tavoitteena on yhteistoiminnallisesti lasten kanssa tutkia jäteneuvojan tuomia ”näytejätteitä” (voivat olla pestyjä, puhtaita jätteitä tai esimerkiksi biojätteiden osalta kuvia). Ryhmästä riippuen joko jäteneuvoja yksin tai yhdessä lasten kanssa kerää eri kierrätysjakeet oikeisiin lajitteluastioihin ja samalla käydään läpi, mitä jätteille tapahtuu lajittelun jälkeen.

Jäteneuvojan pitämään kierrätyshetkeen kannattaa kutsua mukaan myös esimerkiksi siistijät ja keittiöhenkilökuntaa. Näin koko työyhteisön lajitteluosaamista saadaan parannettua samalla kertaa.

Ennen vierailua 

Ennen vierailua voidaan lasten kanssa opettajan johdolla esimerkiksi alla olevien kuvien avulla käydä läpi helpoimpia jäte-/kierrätysjakeita ja kertoa siitä, että käytämme monenlaisia materiaaleja jokapäiväisessä elämässämme. Lapsilta voi esimerkiksi kysellä, mitä seuraavista ”roskista” he ovat olleet laittamassa roskiin tai kierrätysastiaan.

Paperi ja kartonki ovat puusta tehtyjä materiaaleja.

Metallia louhitaan maan sisältä, siitä tehdään kestäviä tavaroita.

Lasipakkaukset tehdään hiekasta ja ne voi kierrättää ja tehdä niitä uutta lasia.

Biojäte on sellaista, josta voi tehdä multaa jos se kompostoidaan eli se hajoaa takaisin raaka-aineiksi. 

Lisämateriaalia 

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta löytyy muun muassa  Messi Menninkäisen lajittelusatutunti, jätteiden lajittelun opasmateriaali, joka sopii esikoululaisille ja 1.–2.-luokkalaisille. Messi Menninkäisen lajittelusatutunnilla lapset tutustuvat lajitteluun toiminnallisen tarinan kautta

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) verkkosivuilta löytyy lajittelupeli, jonka voi myös tulostaa. Pelistä voi ottaa käyttöön helpoimmat lajittelualustat ja kortit.

Ympäristöpolun ikäryhmittäiset oppimispaketit on laadittu osana valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupunki toteuttaa vuosina 2016–2021 CIRCWASTE-hankekokonaisuudessa viittä osahanketta, joista Luuppi keskittyy ympäristökasvatukseen.