Ammatillinen oppilaitos ja lukio

Ympäristöpolku | ammatillinen oppilaitos ja lukio | Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK

Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa

Vierailukohde: Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Porin kampus  
Vierailutapa: Ajanvarauksella opastetusti
Ryhmäkoko: Suositeltava koko on noin 20 oppilasta
Kesto: Noin 90 minuuttia
Tarvittavat varusteet: Sisä- ja ulkotiloihin sopiva vaatetus
Osoite: Satakunnankatu 23, Pori
Kulkeminen linja-autolla: Porin Linjojen aikataulut ja linjakartat

Matkakeskuksen vieressä oleva SAMKin Porin kampus valmistui syksyllä 2017. Kuva: SAMK

Varaukset, aukioloajat ja yhteystiedot

Ota yhteyttä energia- ja ympäristötekniikan yhteyshenkilöön (yhteystiedot sivun alalaidassa) ja sovi aika vierailulle.

Ennen vierailua

Koulussa voidaan tehdä erilaisia kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä. Oppilaat voivat etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on kiertotalous?
  • Mitä on uusiutuva energia?
  • Luokassa voidaan myös pelata Lisämateriaalia -kohdasta Luontoliiton sanaselityspeliä Kierto

Opastetun vierailun kulku

SAMKin opas ottaa ryhmän vastaan ja kertoo lyhyesti energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta. Tämän jälkeen tutustutaan johonkin ennalta sovittuun osakokonaisuuteen, kuten kiertotalous, energiamuodot tai kemian hyödyntäminen elinympäristössä. Kemian hyödyntäminen elinympäristössä käsittää esimerkiksi pH-mittauksia erilaisista vesistöistä ja tutustumista orgaanisten materiaalien rakenteeseen.

Vierailun aikana tutustutaan kampukseen ja esitellään, millaisia ympäristöystävällisiä, energiaa säästäviä ja kiertotalouden periaatteita toteuttavia toimia ja ratkaisuja kampuksella on. Kampus toimii virallisten laboratoriotilojen ulkopuolellakin energia- ja ympäristötekniikan tutkimuslaboratoriona. Kampuksella on esimerkiksi oma aurinkosähköjärjestelmä ja oman kehitystyön tuloksena syntynyt aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköisten kaupunkipyörien järjestelmä.

SAMKin Porin kampuksella on käytössä aurinkoenergiaa hyödyntävä sähköisten kaupunkipyörien pilottijärjestelmä. Kuva: SAMK

Vierailun jälkeen

Opiskelijat voivat kirjoittaa vierailukäynnistä lyhyen raportin tai esseen. Vierailukäynnin jälkeen voidaan pelata Luontoliiton sanaselityspeliä Kierto, ellei sitä ole jo pelattu ennen vierailukäyntiä.

Lisämateriaalia

Suomenkielinen video (3:25 min) SAMKin Porin kampuksen aurinkosähköjärjestelmästä (SAMK)

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli on yhteistä tekemistä, ideointia ja oppimista. Circula-pelin lähtökohtia ovat pelaajien omat voimavarat – taidot ja persoonallisuus – sekä ylijäämäresurssit, jotka voivat olla materiaaleja, tavaraa tai tiloja. Pelissä yritystiimit ideoivat kiertotalouden mukaista liiketoimintaa omien voimavarojensa ja saatavilla olevien resurssien pohjalta. Pelin pelaaminen vie noin 145–210 minuuttia ja pelaamisen voi jaksottaa esimerkiksi kolmeen eri osioon. (www.circula.fi), julkaistu Creative Commons CC BY-NC-ND -lisenssillä)

Suomenkielinen video (2:55 min) kiertotaloudesta: ”On aika siirtyä kiertotalouteen”. Videolla esitetään selkeästi kiertotalouden periaatteet (Talous ja nuoret TAT)

Luontoliiton sanaselityspeli Kierto, keksitään oikea sana ja miten se liittyy kiertotalouteen.

Ympäristöpolun ikäryhmittäiset oppimispaketit on laadittu osana valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupunki toteuttaa vuosina 2016–2021 CIRCWASTE-hankekokonaisuudessa viittä osahanketta, joista Luuppi keskittyy ympäristökasvatukseen.