3.–4. luokka

HUOM! Porin seudun jäteneuvonta on siirtynyt jätehuoltoyhtiö Keräämön toiminnan alaisuuteen 1.4.2023 alkaen. Tästä johtuen opastuksen sisältöön ja tarjontaan on tullut muutoksia.

Ympäristöpolku | 3.–4. luokka | Kompostointipuisto

Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä

Vierailukohde: Kompostointipuisto, Kirjurinluoto
Vierailutapa: Ajanvarauksella opastetusti tai vapaasti ilman opastusta
Ryhmäkoko: Suositeltava koko on noin 20 oppilasta, mutta noin 30 oppilaankin ryhmä voidaan ottaa vastaan.
Kesto: Noin 45 minuuttia
Tarvittavat varusteet: Ulkona oleva tila, sään mukaiset vaatteet
Osoite: Kirjurinluodontie 10, Pori
Kulkeminen linja-autolla: Porin Linjojen aikataulut ja linjakartat

Varaukset, aukioloajat ja yhteystiedot

Ota yhteyttä KERÄÄMÖn palveluneuvonnalta ja sovi aika vierailulle.

Ennen vierailua

Koulussa voidaan käydä läpi, millaisia erilaisia jätteitä on olemassa ja mitkä niistä kuuluvat biojätteeseen. Oppilaat voivat tuoda biojätettä vierailulle tai valitaan sellainen päivä, jolloin esimerkiksi välipalasta saa kompostoitavaa (banaanit tai omenat evääksi vierailukäynnille). Opettaja voi myös kerätä valmiiksi pussillisen kompostointiin soveltuvia ruoanjätteitä.

Oppilaat voivat myös miettiä etukäteen oppitunnilla kompostointiin liittyviä kysymyksiä (esimerkiksi viisi kysymystä), jotka esitetään vierailukäynnillä jäteneuvojille. Oppilaat voivat myös kirjata ylös viisi faktaa kompostoinnista. Vierailulle voi tulla myös ilman esivalmisteluja.

Kompostointipuistossa on esillä erilaisia kompostoreja. Kuva: Porin kaupunki / Tommi Lievonen

Opastetun vierailun kulku

Jäteneuvonnan asiantuntija ottaa ryhmän vastaan ja kertoo lyhyesti yleistä Kompostointipuistosta sekä antaa toimintaohjeet:

Ryhmä jakautuu eri rasteihin oppilaiden lukumäärän mukaan ja jos oppilaita on yli 20, annetaan yksi rasti mahdollisesti opettajan vedettäväksi. Tällöin opettaja saa paikan päällä rastimateriaalin tehtävineen.

Jäteneuvojan opastuksella käydään läpi kompostoinnin perusperiaatteita ja merkitystä, kompostorin toimintaa sekä mahdollisuuksia kompostoida itse. Tutustutaan kompostiin, tutkitaan kompostorin sisältöä, ”ruokitaan” kompostoria (omat tai jäteneuvojan tuomat ruokajätteet), katsotaan mitä kompostorista tulee ja ketä siellä asuu. Tutustutaan erilaisiin kompostoreihin ja siihen, mitä kompostorissa tapahtuu eli miten ruoka muuttuu ravinteiksi ja mihin lopputuotetta voidaan käyttää.

Tarkoituksena on, että oppilaille annetaan omakohtainen käytännön elämys kompostoreista, kompostoinnista ja siitä, mitä kompostorissa tapahtuu ja millainen merkitys kompostoinnilla on.

Puiston kompostimassassa kasvavissa kasveissa viihtyvät myös perhoset. Kuva: Porin kaupunki / Tommi Lievonen

Omatoiminen vierailu kompostointipuistossa

Kompostointipuistoon voi mennä milloin tahansa itsenäisesti luokan kanssa tutustumaan. Opettajan on hyvä tietää perusteet kompostoinnista, mutta tehtävämateriaalia löytyy vapaasti hyödynnettäväksi.

Vierailun jälkeen

Koulussa voidaan käydä uudelleen läpi se, mitä kompostissa tapahtuu ja mitä sinne voi ja ei voi laittaa. Voidaan käydä läpi myös jäteneuvojille vierailukäynnillä esitetyt kysymykset ja kerrata kompostointiin liittyvät faktat. Riippuen oppiaineesta, hankittua tietoa voidaan soveltaa opetuksessa, esimerkiksi laskemalla sitä, paljonko ruokaa menee hukkaan ja mitä maksaa kompostimulta.

Kompostointitietoutta kannattaa syventää oheisen, Porin seudun jäteneuvonnan tekemän, PowerPoint-esityksen avulla: Kompostointi.pptx tai ladattavalla pdf-tiedostolla Kompostointi.pdf

Lisäksi hyvä asioita mieleen palauttava, helppo ja yksinkertainen tehtävä on: Mitä voi kompostoida?

Lisämateriaalia

Tietoa Kompostointipuistosta

Kompostointitehtäviä:
Kompostointipuisto

Videoita:

Suomenkielinen video (2:28 min) kompostorin toiminnasta ja biojätteen kompostoinnista (Pirkanmaan jätehuolto)

Suomenkielinen video (2:38 min) avokompostin/auman toiminnasta ja puutarhajätteen kompostoinnista (Pirkanmaan jätehuolto)

Suomenkielinen video (2:04) miten hoidat kompostia oikein kotona

Ympäristöpolun ikäryhmittäiset oppimispaketit on laadittu osana valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupunki toteuttaa vuosina 2016–2021 CIRCWASTE-hankekokonaisuudessa viittä osahanketta, joista Luuppi keskittyy ympäristökasvatukseen.