Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen

Tämän oppimiskokonaisuuden avulla opitaan havainnoimaan omaa elinympäristöä ja ymmärtämään ihmistoiminnan vaikutuksia siihen. Samalla opitaan näkemään kuluttamisen vaikutukset niin paikallisesti kuin globaalistikin ja ymmärtämään oman toiminnan merkitys ympäristön hyvinvoinnille.

Oppimiskokonaisuus integroi eri oppiaineita, pääosin maantietoa, biologiaa ja kotitaloutta, mutta myös esimerkiksi äidinkieltä, yhteiskuntaoppia ja matematiikkaa. Oppimiskokonaisuus on laadittu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaan. Aihetta lähestytään seitsemän teeman kautta: yleinen, energia, vesi, liikenne, ruoka, kierrätys ja vaatteet. Lisäksi kokonaisuudesta löytyy paikallisia vierailukohteita, jotka liittyvät aiheeseen.

Oppimiskokonaisuus koostuu PowerPointeista, joista saa taustatiedot kulloinkin käsiteltävästä aiheesta, tehtävistä ja vierailukohteista. Se voidaan toteuttaa kokonaisuutena, yksittäisinä oppitunteina, yksittäisinä tehtävinä tai vaikka osana teemapäivää. Oppimiskokonaisuus on pääosin mahdollista toteuttaa monisteettomasti, eikä vaadi erityisiä esitietoja. Oppimiskokonaisuutta voidaan myös soveltaa oppilaiden tason mukaan.