Mikä on Ympäristöpolku?

Ympäristöpolku on viitoitettu tueksi lasten ja nuorten ympäristökasvatuksessa. Ympäristöpolun materiaalien laadinnassa on huomioitu valtakunnalliset opetussuunnitelmat, erityisesti kestävän elämäntavan edistäminen ja koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt.

Ympäristöasiat ovat yhä enemmän osa arkeamme ja niitä päätöksiä, joita nyt ja tulevaisuudessa teemme – ja joita lapset ja nuoret tulevat tekemään. Siksi on luontevaa, että kaikille tarjottaisiin mahdollisuus oppia ja sisäistää tapa elää, kuluttaa ja toimia yhdessä kestävän yhteiskunnan ja ympäristön edistämiseksi. Ympäristöpolun tavoitteena on auttaa opettajia elävöittämään ympäristöaiheisiin liittyvää opetustaan ja olla tukena välillä haastavienkin aiheiden käsittelyssä.

Ympäristöpolku sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen. Vierailuohjelman lisäksi Ympäristöpolku sisältää kolme oppimiskokonaisuutta: Yyterin luonto, Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen sekä Muovin matka. Ympäristöpolun alle on myös koottu muuta Porin kaupungin materiaalia ympäristökasvatuksen tueksi, kuten tietoa teemapäivistä ja -viikoista.

Palautetta ympäristöpolusta voi lähettää osoitteeseen heli.valimaa@pori.fi. Kaikki palaute ja ideat ovat tervetulleita ja auttavat kehittämään Ympäristöpolkua toimivammaksi!