Esiopetus

Esiopetuksen kirjastopolku

Kirjastopolku | esiopetus: toiminnalliset satutunnit

Kirjastopolku alkaa esikoulussa, josta vieraillaan omassa lähikirjastossa. Esikoululaisille tarjotaan toiminnallisia satutunteja, joissa leikkiin ja kokeilemiseen perustuva mediakasvatuksellinen osuus. Jokaiselle esikouluryhmälle on määritelty oma yhteistyökirjasto. Tuokion kesto on noin 45 minuuttia. Suositus ryhmäkooksi on 10-15 lasta.

Toiminnallisia satutunteja toteuttavat kirjastot ovat yhteydessä päiväkoteihin ja sopii vierailuista.

Eskarilaisen tavoitteita kirjastopolulla:
•    tutustua tarinoiden maailmaan kuunnellen ja kokien
•    tutustua lukutaidon eri osa-alueisiin (esim. kuvanlukutaito)
•    tutustua kirjastoon paikkana
•    tutustua eri medioihin

Lisätietoja-osioon on koottu vinkkejä ja oppimispelejä, joita voi hyödyntää esiopetuksessa.