4. luokka

Kirjastopolku 4. luokka

Kirjastopolku | 4. luokka: tiedonhakuseikkailu

Neljännellä luokalla syvennetään tiedonhakutaitoja Tiedonhakuseikkailun avulla. Kirjaston tietokoneisiin on päässyt iskemään viheliäinen virus, joka on sekoittanut kirjojen tiedot epäselväksi kirjainmössöksi. On palattava ajassa taaksepäin ja otettava käyttöön muinaiset koodinpurkajat, joiden avulla viruksen sotkemat tekstit voidaan selvittää. Vain nokkelat nelosluokkalaiset voivat auttaa!

Tiedonhakuseikkailu opettaa tiedonhakua kirjastossa ja verkkokirjastossa. Seikkailun kesto on noin 90 minuuttia ja ryhmäkoko yksi koululuokka. Halutessanne voitte virittäytyä teemaan ennakko- ja/tai jälkitehtävän avulla.

Ennakkotehtävä:

Ennakkotehtävänä voitte koulussa tutustua informaatioarkkitehtuuriin. Informaatioarkkitehtuuri tarkoittaa erilaisia tiedon järjestämistapoja. Tehtävää varten tarvitaan 7-10 arkista pikkuesinettä tai kuvia niistä. Pohtikaa ryhmissä miten monella eri tavalla esineet voisi järjestää. (Vinkki: esimerkiksi alkukirjaimen mukaan, värijärjestykseen, koon mukaan, muodon mukaan, käyttötarkoituksen mukaan jne.) Miten monta eri järjestystapaa keksitte?  Tehtävä virittelee huomaamaan, että asioita voi luokitella monella eri tavalla.

Jälkitehtävä:

Vierailun teemaa voi syventää koulussa tutustumalla erilaisiin tietolähteisiin ja niiden luotettavuuteen Mediataitokoulun Luotettavan tiedon metsästäjät -materiaalin tehtävän 2. avulla (Mediakulttuuri tietoa täynnä). Tehtävässä mietitään yhdessä, mitä muita tietolähteitä on olemassa kirjaston ja kirjojen lisäksi. Mistä tietää että tieto on luotettavaa?

Neljäsluokkalaisen tavoitteita kirjastopolulla:
• oppia etsimään ja löytämään tarvitsemaansa tietoa kirjastosta
• tutustua erilaisiin merkkijärjestelmiin (salakielen taakse piilotetut koodit, kirjaston luokitusjärjestelmä)
• tutustua kirjaston informaatioarkkitehtuuriin eli erilaisiin tiedon organisointitapoihin kirjastossa (aakkosten mukaan, genren mukaan, aiheen mukaan, aineistotyypin mukaan jne)
• tutustua yksinkertaiseen tiedonhakuun verkkokirjastosta (asiasanat)

Huom! Mikäli koulussa on yhdistetty kolmos-nelosluokka, voit sopia kirjaston kanssa kolmannen ja neljännen luokan vierailujen toteutustavasta.