Väittely: Eri liikkumistavat

Väittelyssä on vastakkain kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä. Väittelijät pyrkivät loogisesti perustelemaan oman näkemyksensä paremmuuden ja esittämään vastaväitteitä. Väittelyllä ei välttämättä ole voittajaa, vaan se voi päätyä tasapeliin.

Järjestäkää väittely! Oppilaat jaetaan ryhmiin. Ryhmät tutustuvat omaan ja vastaryhmänsä aiheeseen ja valmistautuvat väittelyyn.

Tehtävänanto:
Ottakaa selvää, mitä oma ja vastaväittäjäryhmän aihe tarkoittaa: selvittäkää termit, tutkikaa ilmiön paikallisia mahdollisuuksia ja pohtikaa, mitä hyvää ja huonoa niin omassa kuin vastakkaisessa väitteessä on. Muistakaa, että väittely perustuu tietoon.

Aihepareja voivat olla esimerkiksi:

  • pyöräily/sähköpyöräily vs. mopoautoilu/skootterilla ajo
  • henkilöautoilu vs. linja-autoliikenne
  • joukkoliikenne: puolesta ja vastaan

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet