Tehdään mainos: Ekomatkailu

Tehkää pareittain tai pienryhmissä matkailumainos tai -esite kestävästä matkakohteesta!

  • Tarkoitus on ”mainostaa” ympäristöystävällisiä, ekologisia kohteita esimerkiksi kotipaikkakunnalla.
  • Kukin ryhmä voi valita yhden luonto- tai muun kohteen, jossa käyminen ei perustu kuluttamiseen, vaan se voi jopa tähdätä luonnonsuojelun edistämiseen.
  • Kohteena voi olla esim. jokin retkikohde tai aiemmin tuntematon ja ”markkinoimaton” kohde, kuten oma lähimetsä tai -puisto.
  • Pitempänä, useamman oppitunnin mittaisena projektina toteutettuna kukin ryhmä voi valita mainostuksen kohteeksi jonkin paikkakunnan tai maan ja sisällyttää mainokseen siitä useamman esittelykohteen.

Mainoksen toteutus:

  • Vain mielikuvitus on rajana!
  • Mainoksen voi tehdä sähköisesti esim. kuvankäsittelyohjelmalla, tai perinteisesti askarrellen kierrätyspaperista ja -pahvista sekä sanoma- ja aikakauslehdistä leikaten ja liimaten.
  • Mainoksen voi hyvin toteuttaa myös esimerkiksi videoreportaasina kohteesta: joku oppilaista voi olla ”toimittaja” tai matkailuasiantuntija, joka esittelee kohdetta, toinen kuvaa jne.
  • Opettajan luvalla ja johdolla voidaan käydä valokuvaamassa tai videoimassa paikalliset kohteet, mikäli ne ovat kohtalaisen välimatkan päässä koulusta ja siten tavoitettavissa.

Vinkki opettajalle: Kokonaisuus on mahdollista toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi kuvataiteen tai äidinkielen kuvallisen viestinnän osuuden kanssa.