Tiimikisa: Geoguessr-race

 • Perustakaa 2-3 henkilön tiimit.
 • Menkää osoitteeseen https://www.geoguessr.com/. Tiimin ei tarvitse luoda tunnuksia pelaamista varten.
 • Geoguessr:ssa tiimit pyrkivät tunnistamaan kulloisestakin valokuvasta mahdollisimman tarkkaan, missä päin maailmaa ollaan. (Kuvat voivat olla mistä päin maailmaa tahansa!)
 • Arvaus merkitään oikeassa alakulmassa olevalle maailmankartalle.
 • Vähintään kahden ryhmänjäsenen (enemmistön) on oltava samaa mieltä, ennen kuin valinta tehdään. Mitä lähemmäs oikeaa sijaintia arvaus osuu, sitä enemmän joukkue saa pisteitä.
 • Sijaintia pääteltäessä voi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin: millaista kasvillisuutta alueella on? Entä rakennuksia? Onko näkyvissä esimerkiksi kylttejä, joista voitte saada vihjeitä esim. alueella käytettävästä kielestä ja siten sijainnista?
 • Pohtikaa jokaisen kuvan kohdalla, harjoitetaanko kohteessa matkailua, ja onko se kestävää vai ei. Millaista matkailua kohteessa voisi olla?
 • Yhdessä voidaan sopia, että kaikki arvaavat esim. 5 kohdetta.
 • Voittajajoukkue niittää vankkumatonta mainetta ja kunniaa kanssaoppilaiden keskuudessa maantieteellisen tuntemuksensa ja/tai hyvän arpaonnensa ansiosta.
 • Tarvitaan: tietokone, tabletti tai älypuhelin (jälkimmäinen ei välttämättä toimi yhtä hyvin, koska kuvat näkyvät niin pieninä)
 • Varattava aika: vähintään 15 minuuttia
 • Vinkki: Racen voi toteuttaa myös liikenteen näkökulmasta. Apukysymyksiä: miten liikenne on kohteessa järjestetty? Mitä haasteita paikalliset olosuhteet sille asettavat, ja mitä voisi parantaa?
 • Tehtävän voi yhdistää myös esimerkiksi kasvillisuus- tai lämpövyöhykkeiden tarkasteluun: mitä yhteistä on vaikkapa samalla lämpövyöhykkeellä, mutta eri mantereilla sijaitsevissa maissa?