Gallup: Miten tulit kouluun? Liikennemuotojen vertailu

Tehkää kyselykierros luokassa ja selvittäkää, millä kukakin tuli kouluun. Kirjatkaa taululle tai screenille tukkimiehen kirjanpidolla, mitä eri kulkumuotoja suositte ja kuinka paljon. Laskekaa yhteen, kuinka monta kilometriä yhteensä milläkin kulkumuodolla on tultu. Tehkää myös vierustoverille minihaastattelu:

1) Millä tulit kouluun?
2) Miksi valitsit juuri sen kulkutavan?
3) Millä menet takaisin kotiin?
4) Kuinka pitkä koulumatkasi on?
5) Onko liikkumisesi ympäristön kannalta kestävää?
6) Voisiko sitä muuttaa kestävämmäksi? Miten?

Katsotaan vielä yhdessä, mitkä olivat suosituimmat kulkumuodot ja pohditaan, miksi näin on.