Kuvaustehtävä: Kuvaa kotikaupunkisi liikennettä

Jalkautukaa pareittain tai pienryhmissä kotikaupunkinne kaduille ja kuvatkaa mahdollisimman monta erilaista liikennevälinettä. Opettaja ilmoittaa käytettävissä olevan kuvausajan ja -alueen.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:
1) Montako erilaista liikennevälinettä löysitte?
2) Saako jokin kulkumuoto enemmän tilaa kaupungissa kuin toiset?
3) Kuinka hyvin kaupungissa huomioidaan jalankulkijat ja pyöräilijät? Miten esimerkiksi kävely- ja pyöräteitä on tarjolla? Onko suojateitä ja bussipysäkkejä mielestänne riittävästi?

+ Tiedonhankintatehtävä: voiko Porissa käyttää sähkö- ja kaasuautoja?

Selvittäkää:

  • mitkä ovat sähkö- ja kaasuautojen edut tavallisiin henkilöautoihin verrattuna?
  • montako sähköautojen latauspistettä Porissa on?
  • missä ne sijaitsevat ja montako paikkaa kussakin latauspisteessä on?
  • mikä lataustapa latauspisteissä on?
  • kauanko kussakin latauspisteessä lataus kestää?
  • montako kaasuautojen tankkauspistettä Porissa on ja missä ne sijaitsevat