TIEDONHAKU JA POHDINTA: Turhake

Kaikki tavarat valmistetaan yhdestä tai useammasta raaka-aineesta ja niiden valmistamiseen, kuljetukseen, käyttöön ja käytöstä poistumiseen kuluu energiaa. Raaka-aineet ja energia kuluttavat rajallisia luonnonvaroja; ympäristövastuullinen ihminen tiedostaa tavaroidensa ympäristövaikutukset.

Monet tavarat ja tuotteet ovat meille meille tarpeellisia ja tärkeitä, mutta maailmassa on tuotteita, joita ilman pärjäisimme tai jotka voi korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Tehtävä: Tutustutaan mitä tarkoittaa turhake ja mietitään mitä turhaa oppilaat itse omistavat. Tehtävät tehdään pareittain.

 1. Tutustukaa turhakkeisiin http://www.suomenluonto.fi/tag/turhake/-sivun ja muiden sivujen avulla.
 • Mitä tarkoittaa turhake?
 • Miksi turhakkeita valitaan?
 • Montako vuotta turhakkeita on valittu?
 • Miettikää molemmat, mikä mielestänne oli viime vuoden ehdokkaista turhin turhake? Perustelkaa.
 • Miettikää parin kanssa 1-3 turhaketta ja kirjoittakaa ne erillisille papereille.
 1. Opettaja kokoaa luokan turhake-laput esille. Oppilaat merkitsevät tussilla viivan kolmeen turhemmiksi arvioimiinsa turhakkeisiin. Laitetaan turhakkeet turhuusjärjestykseen ja eniten ääniä saanut ylimmäksi. Pohditaan yhdessä, mikä tekee juuri näistä turhakkeista turhimmat?
 2. Kukin oppilas miettii omista tavaroistaan kaikkein turhimman ja nimeää sen.
 • Onko tavara turha vain sinulle ja voisiko siitä olla hyötyä jollekulle muulle?
 • Miten voisit tehdä tästä tavarasta vähemmän hyödyttömän?
 • Pohdi, miksi sinulla yhä on tämä turha tavara?

Tarvitaan: Tiedonhakuvälineet, muistiinpanovälineet.