TEHDÄÄN POSTERI: Kestävän kulutuksen seinätaulu

Kulutustaan voi pienentää monin keinoin.

Tehtävä: Pienryhmät suunnittelevat kukin oman seinätaulun (A3) kulutusta vähentävistä vinkeistä. Seinätaulu voi olla tiettyyn teemaan liittyvä, kuten miten vähentää veden kulutusta tai miten pienentää omaa kulutustaan. Se voi olla myös kaikkia oppimiskokonaisuuden teemoja yhteen kokoava.

Opettaja voi antaa ryhmien päättää itse omat aiheensa tai jakaa aiheet arpomalla. Seinätaulun tulisi olla visuaalisesti selkeä ja sisältää tarvittavat tiedot ymmärrettävässä muodossa. Seinätaulujen tulee olla suunnattu oppilaiden omalle ikäryhmälle.

Seinätauluista voi koota näyttelyn käytävään tai luokan seinälle. Seinätauluista voidaan tehdä äänestys, esim. ”Mikä on opettavaisin juliste?”. Tällöin myös muut oppilaat lukisivat taulujen tekstit. Seinätaulujen tulee olla anonyymejä, tekijöiden nimet ilmoitetaan taulun kääntöpuolella.

Seinätauluun tulee:

  • Otsikko
  • Vähintään yksi kuva
  • Aiheeseen liittyvät tärkeimmät asiat ymmärrettävässä muodossa
  • Aiheista voi olla myös selityksiä ja perusteluita
  • Tekstin tulee olla hyvää suomea ja selkeästi jäsennettyä
  • Tekstien ja kuvan/kuvien asettelu tulee olla selkä ja siisti

Tarvitaan: Kartonkia, tusseja tai päätelaitteet.