POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella?

Arkikielessä sanat halu ja tarve sekoittuvat herkästi ja ihminen saattaa mainita esimerkiksi tarvitsevansa uudet kengät haluamisen sijasta. Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Mitä asioita oikeasti tarvitsemme ja mitä haluamme?

Tehtävä: Tunnin alussa oppilaat kirjoittavat paperille viisi asiaa, jotka he haluaisivat saada seuraavan vuoden sisällä, vaihtavat paperin parinsa kanssa ja perustelevat kunkin asian tarpeellisuuden parilleen. Lopuksi oppilaat valitsevat viidestä asiasta tärkeimmän ja perustelevat päätöksensä.

  1. Kirjoita paperille viisi asiaa, jotka haluaisit saada seuraavan vuoden sisällä.
  2. Perustele parillesi jokainen listasi asia, miksi haluat tai tarvitset juuri sen? Pari voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Vaihtakaa vuoroja.
  3. Määritä sanat halu ja tarve parisi kanssa. Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Pohtikaa mitkä omista listanne asioista on haluja ja mitkä tarpeita? Kumpia on enemmän?
  4. Kirjoita omalle paperille lisää asioita, kunnes sekä haluja että tarpeita on molempia viisi kappaletta. Pohtikaa parinne kanssa, mitä eroa haluamillanne ja tarvitsevillamme asioilla on?
  5. Päätä omasta listastasi kolme tärkeintä asiaa. Haluaisitko lisätä listaan jotain, mitä? Perustele valintasi parillesi.
  6. Kirjoita lyhyt pohdinta aiheesta ”Mitä eroa on halulla ja tarpeella?”.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet.