TEHDÄÄN RISTIKKO: Kestävän ja vastuullisen kulutuksen termit haltuun

Kestävä ja vastuullinen kulutus on laaja aihe ja sisältää paljon aiheita ja termejä. Sanoja on hyvä harjoitella ja ristikon laatiminen on tähän yksi keino.

Tehtävä: Oppilaat laativat ristikon pareittain tai pienryhmissä aiheesta kestävä ja vastuullinen kulutus. Ristikon keskelle mietitään pitkähkö sana tai sanoja. Oppilaat miettivät vihjesanat ja sanoille vihjekysymykset.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet.