POHDINTA: Kestävän kulutuksen lupauksia

Omat teot vaikuttavat omaan kulutukseen. Pienillä teoilla on suuri merkitys.

Tehtävä: Luokka miettii yhdessä jonkin tai joitakin lupauksia, jotka säästävät luontoa ja tähtäävät kestävään kulutukseen. Luokka miettii yhdessä myös, kuinka pitkään lupaus tulee pitää. Luokka pohtii syitä, miksi he valitsivat juuri tämän tai nämä lupaukset ja miettii, mitä hyötyä lupauksesta on kestävän kulutuksen kannalta. Luokan lupauksen/lupauksien lisäksi kukin oppilas tekee yhden henkilökohtaisen lupauksen ja miettii sen perustelut.

Lupaukset kirjataan tauluksi ja ripustetaan luokan seinälle. Tehtävä voidaan toteuttaa myös pienryhmissä/pareittain, jolloin omat lupaukset esitellään muulle luokalle ja vertaillaan, miten ryhmien lupaukset eroavat toisistaan.

Tarvitaan: Kirjoitusvälineet, kartonkia, muistiinpanovälineet tai sähköinen alusta, esim. Padlet.