1. luokka

Kirjastopolku 1. luokka

Kirjastopolku | 1. luokka: Kirjastoetsivät |

ENSIMMÄINEN LUOKKA

Mitä taitoja tarvitaan, että pääsee kirjastoetsiväksi? Ensimmäisellä luokalla vieraillaan lähikirjastossa tai kirjastoautossa.  Työpajassa lapset harjoittamaan etsivätaitoja, ratkaisemaan arvoituksia, ja saavat lopulta kirjastoetsivän arvonimen. Työpajassa tutustutaan kirjastoon leikin varjolla, opitaan perusteita tiedonhakuun ja kirjastossa toimimiseen.Tuokion kesto on noin 60 minuuttia ja ryhmäkoko yksi koululuokka kerrallaan.

Ekaluokkalaisen tavoitteita kirjastopolulla:

  • tutustua kirjastoon tai kirjastoautoon paikkana
  • huomata, mitä eri asioita kirjastosta voi lainata (kirjat, sarjakuvat, musiikki, elokuvat jne)
  • oppia miten kirjastossa toimitaan, miten lainataan/palautetaan ja mistä voi kysyä apua
  • tutustua tarinoiden maailmaan kuunnellen ja eläytyen
  • tutustua monilukutaidon eri osa-alueisiin (esim. kuvanlukutaito)

Huomioitavaa ennen vierailua:

  • varaa aika kirjastostasi (katso yhteistyökirjastosi Miten vierailulle -sivulta)
  • johdata lapsia aiheeseen etukäteen katsomalla esimerkiksi Kirjastokaistan Kurkistus kulisseihin -sarjan lyhyitä videoita (esim. osat 1-3) tai Lukukoira Sylvin kirjastoaakkoset -videoita
  • kerro käyntiä koskevista toiveistasi etukäteen kirjastoon
  • ole hyvissä ajoin ennen vierailua yhteydessä kirjastoon, jos haluatte hankkia lapsille omat kirjastokortit
  • jos haluatte samalla lainata kirjoja, luokalle kannattaa hankkia oma yhteisökortti. Näin lainaamaan pääsevät nekin, joiden vanhemmat eivät esimerkiksi halua omaa kirjastokorttia lapselle

Materiaalit:

Kirjastokaistan Kurkistus kulisseihin -sarja, osat 1-3

Lukukoira Sylvin kirjastoaakkoset, osat 1 ja 2

Lapset ja media – kasvattajan opas