Hae

Suodata sisältötyypin mukaan
Suodata julkaisuajan mukaan
Haku " " palautti 154 tulosta

Vuosiluokat 1 - 3

Tähdellä (*) merkityt tehtävät löytyvät Moodlen työelämäpassista.

Työelämäpolun vuosiluokkakokonaisuudet

Koulu voi valita taulukon tehtävistä sopivat ja täydentää työelämäpolkua omilla tehtävillään. Kaikki oppilaat osallistuvat yhteiskuntaopin opetukseen ja vuosiluokilla 8 - 9 TET-jaksoihin.

Mikä on työelämäpolku?

Työelämäpolku sisältää perusopetuksen aikana opiskeltavia, työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämätaitoja opitaan oppiaineiden sisällä ja oppiainerajat ylittävissä tehtävissä ja projekteissa.

Vierailuohjelma

Vierailuohjelman tavoitteena on, että oppilas on perusopetuksen päättyessä tutustunut monipuolisesti eri kulttuurilajeihin ja keskeisiin porilaisiin kulttuurikohteisiin.

Mikä on kulttuuripolku?

Kulttuuripolku on kulttuuriopetussuunnitelma, joka tukee koulujen opetusta ja toimii opettajan ja kulttuuritoimijoiden työvälineenä. Kulttuuripolun tavoitteena on oppilaiden ja koulujen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttamisessa.