Mikä on työelämäpolku?

Työelämäpolku sisältää perusopetuksen aikana opiskeltavia, työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Työelämätaitoja opitaan oppiaineiden sisällä ja oppiainerajat ylittävissä tehtävissä ja projekteissa.

Työelämäpolku-sivustolla on materiaalia ja vinkkejä oppilaalle, opettajalle ja esimerkiksi koulun kehittämistiimeille.

Työelämäpolulla oppilas

  • miettii omia kiinnostuksen kohteitaan,
  • oppii omista vahvuuksistaan,
  • toteuttaa erilaisia oppimiskokonaisuuksia ja projekteja sekä
  • tutustuu työelämään ja yrityksiin.

Polun yhtenä osana on työelämäpassi. Passi koostuu tavoitteista, joita saavuttamalla oppilas saa osaamismerkkejä. Merkit suoritettuaan oppilas saa osaamisen tunnustavan todistuksen. Työelämäpassi löytyy Moodle-oppimisympäristöstä. Työelämäpassi-kurssi sisältää valmiita tehtävävaihtoehtoja ja lisämateriaalia omien tehtävien tekemiseen. Opettaja ja oppilas voivat valita tehtävistä sopivat ja täydentää polkua omilla tehtävillään.

Työelämäpassin osaamismerkkien lisäksi opettaja löytää työelämäpolusta muita tehtäviä ja vinkkejä. Sivustolle on koottu myös muun muassa valmiita yrittäjyyskasvatusohjelmia ja koulu-yritysyhteistyötä tukevaa materiaalia ja oppimisympäristöjä.

Sivusto on laadittu Opetushallituksen rahoittamassa Perusopetuksen työelämäpolku -hankkeessa.