Vuosiluokat 4 – 6

Tähdellä (*) merkityt tehtävät löytyvät Moodlen työelämäpassista.

Työelämäpassi (Moodle)

Oppilas voi Moodlessa tehdä työelämätaitoihin liittyviä tehtäviä ja suorittaa osaamismerkkejä opettajan ohjaamana tai itsenäisesti seuraavista osa-alueista:

  • Minä työntekijänä
  • Työelämän pelisäännöt
  • Työkyky
  • Digi- ja mediataidot
  • Tutustuminen työelämään
  • Osallistuminen ja verkostoituminen

MOK – monialaiset oppimiskokonaisuudet
Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. Oppilaat osallistuvat monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun koulussaan.

* Koulun sisäinen TET
Tutustutaan koulun sisällä tehtävään työhön esim. osallistumalla siistijöiden, keittiöhenkilökunnan tai kiinteistöhuollon tehtäviin.

* Työkortti
Työkorttiin täytetään oppilaan kotona tekemiä kotitöitä.

Valtakunnallisen yrittäjyyspäivän 5.9. huomioonottaminen koulussa
Esimerkiksi koulun lähiympäristön yrityksiin tutustumista tai yrittäjävieraan kutsuminen kouluun.

* Yritysvierailu – yrityksistä koululla ja koululta yrityksissä
Esimerkiksi https://yesverkosto.fi/
Paikalliset elinkeinot ja innovaatiot tutuksi

Yhteiskuntaoppi (4. ja 5. luokat)

Valinnainen aine
Jokainen koulu päättää omasta valinnaisainetarjonnastaan. Koulu voi tarjota valinnaisena aineena työelämätaitoihin tai yrittäjyyteen liittyvää valinnaista ainetta.

* NY Meidän yhteiskuntamme “Tutustutaan lähemmin ympärillä toimivan yhteiskunnan arkeen”
Ohjelma kannustaa lapsia tutustumaan niin oman lähiympäristön toimintaan, eri ammatteihin, päätöksentekoon kuin talouden kiertokulkuun. Ohjelman aikana lapsia rohkaistaan toimimaan yhteistyössä muiden oppilaiden sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ohjelma soveltuu mainiosti mm. yhteiskuntaopin, matematiikan sekä kuvataiteen oppitunneille.

Ohjelman kuuden teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema. Ohjelman teemojen tueksi löytyy eri tasoisia verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalle antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa. Ilmainen, mutta vaatii opettajan rekisteröitymisen materiaalipankin käyttäjäksi sekä ohjelmasuorituksen kirjaamisen ohjelman suorittamisen jälkeen. (https://nyohjelmat.fi/)

* NY Pikkuyrittäjät “Annetaan lasten ideoille siivet”
Pikkuyrittäjät on alakouluille suunnattu opinto-ohjelma, jossa oppilaat perustavat oman pikkuyrityksensä. Ohjelma on 18 tunnin maksuton kokonaisuus, joka koostuu 9 teemasta. Kunkin teeman käsittely kestää 1-2 oppituntia. Ohjelma huipentuu myyntitapahtumaan ja tilinpäätösjuhlaan. Vaatii opettajan rekisteröitymisen ja materiaalien tilauksen. (https://pikkuyrittajat.fi/tilaa/)

TAT Yrityskylä Alakoulu (6. luokka)
Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii vastuullisena kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

* Hyväntekeväisyys- ja/tai talkootapahtuma