Vuosiluokat 7 – 9

Tähdellä (*) merkityt tehtävät löytyvät Moodlen työelämäpassista.

Työelämäpassi (Moodle)

Oppilas voi Moodlessa tehdä työelämätaitoihin liittyviä tehtäviä ja suorittaa osaamismerkkejä opettajan ohjaamana tai itsenäisesti seuraavista osa-alueista:

  • Minä työntekijänä
  • Työelämän pelisäännöt
  • Työkyky
  • Digi- ja mediataidot
  • Tutustuminen työelämään
  • Osallistuminen ja verkostoituminen

Yhteiskuntaoppi
Opiskellaan 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia.

* TET-jaksot
Työelämään tutustumisjaksoja on yksi viikko 8. luokalla ja yksi viikko 9. luokalla

* Työkortti
Työkorttiin täytetään oppilaan tekemiä kotitöitä.

MOK – monialaiset oppimiskokonaisuudet
Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista.

* Koulun sisäinen TET
Tutustutaan koulun sisällä tehtävään työhön esim. osallistumalla siistijöiden, keittiöhenkilökunnan tai kiinteistöhuollon tehtäviin.

Valtakunnallisen yrittäjyyspäivän 5.9. huomioonottaminen koulussa
Esimerkiksi koulun lähiympäristön yrityksiin tutustumista tai yrittäjävieraan kutsuminen kouluun.

* Yritysvierailut – yrityksistä koululla ja koululta yrityksissä
Esimerkiksi https://yesverkosto.fi/
Paikalliset elinkeinot ja innovaatiot tutuksi

Valinnainen aine
Jokainen koulu päättää omasta valinnaisainetarjonnastaan. Koulu voi tarjota valinnaisena aineena työelämätaitoihin tai yrittäjyyteen liittyvää valinnaista ainetta.

* NY Oma talous ”Harjoitellaan työelämävalmiuksia ja tutustutaan talouslukutaitoon”
Ohjelma kannustaa nuoria pohtimaan omia mielenkiinnonkohteita, työelämän perusvalmiuksia sekä omaa talouden hallintaa. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan toimimaan yhteistyössä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ohjelma soveltuu muun muassa yhteiskuntaopin, äidinkielen sekä matematiikan oppitunneille. Ohjelman kahdeksan teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema. Ohjelman teemojen tueksi löytyy verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Esimerkiksi talousaiheisen oppimisympäristön Zaldon sisällöt on integroitu teemoihin. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalle antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa. Ilmainen, mutta vaatii opettajan rekisteröitymisen materiaalipankin käyttäjäksi sekä ohjelmasuorituksen kirjaamisen ohjelman suorittamisen.

* NY Oma juttu “Löytöretki omien vahvuuksien ja yrittäjämäisten taitojen tunnistamiseen”
Ohjelma kannustaa nuoria luovuuteen, kouluviihtyvyyden lisäämiseen sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjelman aikana nuoria rohkaistaan ratkaisemaan ongelmanratkaisutehtäviä ja haasteita yhdessä toimien. Ohjelma soveltuu mainiosti muun muassa yhteiskuntaopin, oppilaanohjauksen sekä kuvaamataidon oppitunneille. Ohjelmaa voidaan käyttää myös soveltaen toisella asteella. Ohjelman viiden teeman kesto on 1-2 oppituntia/teema. Ohjelman teemojen tueksi löytyy verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa sähköinen loppuarviointi, joka kokoaa opitut asiat visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Ilmainen, mutta vaatii opettajan rekisteröitymisen materiaalipankin käyttäjäksi sekä ohjelmasuorituksen kirjaamisen ohjelman suorittamisen jälkeen. (https://nyohjelmat.fi/)

Työelämämessut
Koulun itsensä järjestämät tai toisten järjestämiin osallistuminen

Taloustaitokilpailu 9-luokalla
HYOL ja OP ryhmä järjestävät yhteistyössä Taloustaitokilpailua. (http://hyol.fi/kilpailut/taloustaitokilpailu/)

* Työelämäprojekti 9-luokalla

MyTech-ohjelmat
MyTech-ohjelma on maksuton ja monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille ja lukioille. Se sisältää laadukkaat oppimateriaalit ja konseptin, johon sisältyy toiminnallinen opintokäynti teknologiayritykseen ja korkeakouluun. Opettajalta toivotaan aikaa ja innostusta oppimisprojektin suunnitteluun ja toteutukseen, MyTech-projektin aikatauluista sopimista MyTechin varausjärjestelmässä, sekä oppimisprojektin kokemusten jakamista muille tiiviillä koosteella. (https://mytechohjelma.fi/)