Vuosiluokat 1 – 3

Tähdellä (*) merkityt tehtävät löytyvät Moodlen työelämäpassista.

Työelämäpassi (Moodle)

Oppilas voi Moodlessa tehdä työelämätaitoihin liittyviä tehtäviä ja suorittaa osaamismerkkejä opettajan ohjaamana tai itsenäisesti seuraavista osa-alueista:

  • Minä työntekijänä
  • Työelämän pelisäännöt
  • Työkyky
  • Digi- ja mediataidot
  • Tutustuminen työelämään
  • Osallistuminen ja verkostoituminen

* Työkortti
Työkorttiin täytetään oppilaan tekemiä kotitöitä.

MOK – monialaiset oppimiskokonaisuudet
Jokaisessa koulussa on lukuvuosittain ainakin yksi selkeä teema, projekti tai jakso, jossa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä ja käsitellään valittua aihetta useiden oppiaineiden näkökulmista. Oppilaat osallistuvat monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun koulussaan.

* Koulun sisäinen TET
Tutustutaan koulun sisällä tehtävään työhön esim. osallistumalla siistijöiden, keittiöhenkilökunnan tai kiinteistöhuollon tehtäviin.

Valtakunnallisen yrittäjyyspäivän 5.9. huomioonottaminen koulussa
Esimerkiksi koulun lähiympäristön yrityksiin tutustumista tai yrittäjävieraan kutsuminen kouluun.

* Ammatteihin ja yrityksiin tutustuminen
Esimerkiksi Lapsi mukaan töihin -päivä, erilaisten ammattien nimeämistä ja kuvaamista, vierailut yrityksistä koululla ja koululta yrityksissä, https://yesverkosto.fi/koulu-yritysyhteistyo

* NY Minä+Sinä=Me “Löytöretki omien kykyjen oivaltamiseen”
Ohjelma rohkaisee lapsia yksilöllisesti toteuttamaan itseään vahvuuksiensa mukaan. Ohjelman aikana lapsia kannustetaan myös tunnistamaan kavereidensa taitoja ja ymmärtämään yhteistyön merkitys sekä kunnioittamaan jokaisen erilaisia taitoja. Ohjelma voidaan toteuttaa joko lukuvuoden mittaisena projektina tai 2-4 viikon mittaisena oppimiskokonaisuutena.

Ohjelman kolmen teeman kesto 1-2 oppituntia/teema. Ohjelman teemojen tueksi löytyy eri tasoisia verkkoharjoituksia, joiden toteuttaminen ei vaadi oppilailta kirjautumista. Lisäksi hienon päätöksen ohjelmalla antaa lopputesti, joka kannustaa oppilaita reflektoimaan oppimaansa. Ilmainen, mutta vaatii opettajan rekisteröitymisen materiaalipankin käyttäjäksi sekä ohjelmasuorituksen kirjaamisen ohjelman suorittamisen jälkeen. (https://nyohjelmat.fi/)