Mikä on kulttuuripolku?

Kulttuuripolku on kulttuuriopetussuunnitelma, joka tukee koulujen opetusta ja toimii opettajan ja kulttuuritoimijoiden työvälineenä. Kulttuuripolun tavoitteena on oppilaiden ja koulujen yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet lasten kulttuuristen oikeuksien toteuttamisessa.

Kulttuuripolussa kulttuurilaitokset ovat laajassa käytössä ja opetus entistä monipuolisempaa.

Kulttuuriopetussuunnitelmassa avataan opetuksen eheyttämisen mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen keinoin ja esitetään paikallinen yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tueksi.

Porin opetusyksikön ja alueen kulttuuritoimijoiden yhteinen ajatus on se, että kulttuuri on luonteva osa opetusta. Kulttuurin kautta opetussuunnitelmia voidaan toteuttaa entistä syvemmin, vivahteikkaammin ja rikkaammin. Taide ja kulttuuri kykenevät yhdistämään aistit ja mielen eri kerrokset.

Porin Kulttuuripolussa paikalliset erityisyydet tehdään tutuiksi. Joka kunnassa ei ole kansainvälistä nykytaidetta esittelevää taidemuseota, ei valtakunnallisia teatteri- tai valokuvafestivaaleja, ei mahdollisuutta käydä penkomassa 50-luvun huoneiston kaappeja eikä kuunnella musiikkia yhdessä pohjoismaiden parhaista saleista. Porin paikallinen kulttuuriopetussuunnitelma tekee näkyväksi ne eri mahdollisuudet, joihin yhteistyötä voidaan käyttää.

Porin kulttuuriopetussuunnitelma on nimeltään Porin Kulttuuripolku.