Kysy ammattilaiselta: Jäteneuvojien kouluvierailut

Jäteneuvojat osallistuvat ympäristökasvatustyöhön resurssien mukaan. Yleensä loka–maaliskuun välillä ajankohta on helppo sopia. Jäteneuvojilta saat myös maksutta lajitteluohjeita (myös englanninkielisiä).

Peruskouluissa

  • Lataa koululuokassa syntyvien jätteiden lajitteluohjeet (ja ehdota lisäyksiä listalle). Jokaisessa opetustilassa pitäisi olla omat jäteastiat paperille, muovipakkauksille ja sekajätteelle (johon laitetaan myös ruokajäte, jos erillistä biojäteastiaa ei ole).
  • Kaikille Porin nelosluokkalaisille järjestetään jäteoppitunti, jonka 4H-yhdistys on vuosittain toteuttanut. 4H-yhdistyksen väki ottaa yhteyttä kouluihin ja sopii aikataulusta nelosten opettajien kanssa.
  • Opettaja kutsuu jäteneuvojan opetustuokioon jätteiden vähentämiseen, kierrättämiseen ja lajitteluun soveltuvien tehtävien ja leikkien kanssa (maksuton vierailu).

Tapahtumapäivä koko koululla

Koko koulu lajittelee: jäteneuvojat osallistuvat koulujen tapahtumapäiviin esimerkiksi toimintapisteellä, rastiradalla, luennolla tms. Jätteiden lajittelun tehostamiseksi koulussa voidaan pitää lajittelutuokio jokaiselle opetusryhmälle esimerkiksi liikuntasalissa. Opetusryhmät saapuvat vuorotellen lajittelemaan jätteet samoihin lajitteluastioihin kuin koulun luokissa on käytössä.