Havainnointi, tutkiva oppiminen: Roskien havainnointi lähiympäristössä

Roskat ja muut jätteet kuuluisi kierrättää, mutta aina ne eivät päädy asianmukaisiin paikkoihin. Koulun pihalla ja lähiympäristössä on monesti roskia, jotka eivät kuulu sinne. Oppilaat voivat toiminnallaan vaikuttaa roskatilanteeseen.

Tehtävä: Koko luokka siirtyy ulos koulun pihalle tai lähiympäristöön, havainnoi roskatilannetta ja valokuvaa roskan. Tämän jälkeen oppilaat tutustuvat roskan ominaisuuksiin.

Ulkona:

 1. Ulkona havainnoidaan roskia ja opettaja auttaa kiinnittämään niihin huomiota tarvittaessa. Oppilaat pohtivat mitä erilaisia roskia he koulun pihasta tai lähiympäristöstä löytävät ja miksi niitä on maassa. Missä roskien kuuluisi olla?
 2. Oppilaat ottavat yksin, pareittain tai ryhmissä valokuvia koulun ympäristöstä löytyvistä roskista, valitsevat niistä yhden ja ottavat selvää sen ominaisuuksista kysymysten pohjalta.

Luokassa:

Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemastasi roskasta:

 1. Minkä roskan valitsit ja miksi?
 2. Mitä materiaalia roska on?
 3. Voiko sen kierrättää? Miten?
 4. Missä sijaitsee lähin kierrätysastia, johon roskan voisi viedä?
 5. Kuinka kauan roskalla kestää maatua?
 6. Miten roskan materiaali voitaisiin uusiokäyttää?
 7. Miten kuvailisit koulun pihan tai lähiympäristön roskatilannetta ja mistä se johtuu?

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, kamerat (esimerkiksi puhelin) ja päätelaite tiedonhakuun.

Vinkki! Koulun pihalla tapahtuvaa havainnointia voidaan muokata luokalle sopivammaksi esimerkiksi:

 • Roskien havainnointi voidaan aloittaa opettajajohtoisella havainnointikävelyllä, jossa opettaja kiinnittää huomiota erilaisiin roskiin ennen kuin oppilaat lähtevät itsenäisesti havainnoimaan.
 • Löytyneet roskat voidaan myös kerätä ja kierrättää asianmukaisesti (muista suojahanskat ja roskapussit).
 • Huonon kelin sattuessa roskien havainnointi voidaan toteuttaa koulun sisällä.
 • Opettaja voi esitellä koulun erilaiset roska-astiat. Minne pullot, karkkipaperit, banaanin kuoret, pahvit ja paperit kuuluisi lajitella ja kierrättää koulussa?