Sanasto

Kulttuurikasvatus
Kulttuurikasvatus on sekä tutustumista laajasti kulttuurin eri aloihin ja ilmiöihin että oppimista kulttuurin ja taiteen avulla. Kulttuurikasvatus näkyy opetussuunnitelmassa sekä läpäisyperiaatteella että oppiainekohtaisesti.

Kulttuuriopetussuunnitelma
Kulttuuriopetussuunnitelma tukee paikallisen opetussuunnitelman toteutumista. Porin kulttuuriopetussuunnitelmassa tuodaan esiin kulttuurin ja taiteen mahdollisuudet tukea eheyttävää opetusta ja esitetään opettajan työtä tukeva koulun ja kulttuurin yhteistyösuunnitelma kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen toteuttamiseksi. Kulttuuriopetussuunnitelmista puhutaan myös nimellä kulttuurikasvatussuunnitelma. Porin kulttuuriopetussuunnitelman kokonaisuutta nimitetään Porin kulttuuripoluksi.

Eheyttävä opetus
Eheyttävällä opetuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä opetuksen kokonaisvaltaisuutta, oppiaineen raja-aitojen ylittämistä ja sen huomaamista, että kulttuuri ja taide voivat tukea myös niitä aineita, joissa ei ole varsinaista kulttuurikasvatuspainotusta.