Kulttuurikasvatussuunnitelmille EU:n palkinto 2018

Euroopan komissio ja Europa Nostra, Euroopan johtava kulttuuriperintöalan verkosto, julkistivat 15.5.2018 vuoden 2018 EU:n kulttuuriperintöpalkinnon ja Europa Nostra -palkintojen voittajat. Voittajien joukossa oli Kulttuurivoltti-hanke ja kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa.

Satakunnassa kulttuurikasvatussuunnitelmien syntymistä kuntiin tukee Porin lastenkulttuurikeskus.

Kulttuurivoltti: Kulttuurikasvatussuunnitelmat Suomessa
Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeessa tuotettiin verkkotyökalu, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi, jonka avulla kunnat voivat itsenäisesti laatia kulttuurikasvatussuunnitelman, joka perustuu heidän omaan paikalliseen kulttuuritarjontaansa. Työkalu on vapaasti kaikkien käytettävissä kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

– Tämä hanke tarjoaa suhteellisen edullisen, mutta tehokkaan mallin, jota voidaan soveltaa kaikkialla Euroopassa sellaisen opetuksen suunnittelussa, jonka keskiössä ovat kulttuuriset arvot. Hankkeen tulokset todistavat, kuinka verkkotyökalulla voi saada aikaan nopeasti laajoja vaikutuksia yhteisöissä, tuomaristo vahvisti.

Kulttuurivoltti-hankkeen toteuttivat yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa ja sen tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Kuntaliitto, Opetushallitus ja Taiteen edistämiskeskus. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus tuki työpajakiertueen järjestämistä.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat Satakunnassa ja Porissa
Kulttuurivoltti-työpajoja järjestettiin 15 paikkakunnalla ja kiertue tavoitti 83 Suomen kuntaa ja sai tilaisuuksiinsa yli 450 osallistujaa. Satakunnassa Porin lastenkulttuurikeskus järjesti Kulttuurivoltti-työpajan vuonna 2016. Porin kulttuurikasvatussuunnitelma, Porin kulttuuripolku, valmistui vuonna 2013 laajalla yhteistyössä kulttuurilaitosten ja koulujen kanssa. Tällä hetkellä Porin kulttuuripolkua työstetään Porin kaupungin uusille verkkosivuille. Rauman kulttuurikasvatussuunnitelma julkistettiin tänä keväänä. Eurassa kulttuurikasvatussuunnitelma, Helminauha, tuli koulujen käyttöön vuonna 2017 ja Eurajoella vuonna 2016.

Yhdenvertaisuus, luovuus ja monimuotoisuus
Tuomaristo totesi, että kulttuurikasvatussuunnitelma koskettaa kaikkia kunnan lapsia heidän taustastaan riippumatta ja että se saavuttaa tehokkaasti myös ne kunnat ja alueet, joissa lapsille ja nuorille suunnattuja kulttuuripalveluja ei ole. Kulttuurikasvatussuunnitelmat varmistavat ympäröivän alueen koulujen ja kulttuurilaitosten välisen yhteistyön ja antavat osallistujille mahdollisuuden tutustua kotikaupunkinsa tai lähialueensa kulttuuriin ja kulttuuriperintöön kannustaen ymmärtämään paikallisen kulttuurin monimuotoisuutta.

– Kulttuurivoltti on korostanut, että taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatuksen sisällyttäminen paikalliseen opetussuunnitelmaan on tärkeää oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Tämä luo myös pohjaa vastuulliselle kansalaisuudelle sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvan toiminnan arvostukselle, tuomaristo perusteli.

Kulttuurivoltti-hankkeessa tähdättiin myös kulttuurikasvatussuunnitelmien määrälliseen kasvattamiseen. Kulttuurivoltti-hankkeen käynnistyessä kulttuurikasvatussuunnitelmia oli Suomen 311 kunnasta vain 43 paikkakunnalla. Hankkeen päättyessä vuoden 2016 lopussa kulttuurikasvatussuunnitelmia oli valmisteilla 86 kunnassa eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä aktiivisia kulttuurikasvatussuunnitelmia toteutetaan 71 kunnassa.