Kasvata kulttuurilla – eheyttävää opetusta paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa

Taiteen ja kulttuurin avulla on mahdollista lähestyä minkä tahansa oppiaineen sisältöjä ja laajasti kaikkea opetussuunnitelmassa olevaa. Taide ja kulttuuri pistävät ajatukset liikkeelle niin matemaatikolla, urheilijalla kuin pastorilla, ja kaikilla niihin liittyvillä tunneilla.

Kulttuuripalvelut palvelevat ja tukevat opetussuunnitelman toteutumista monipuolisesti. Esimerkiksi matematiikka voi avautua tanssin kautta, uskonnon merkitystä voi tarkastella historiallisessa näyttelyssä, biologiaa ja maantietoa voi syventää sopivassa konsertissa ja kieliä harjoitella kansainvälisen taiteilijavieraan kanssa.

Tavoita, vaikuta ja eläydy
Kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta on edesautettu viime vuosina monella tavalla. Koulu ja sen oppilaat – yleisönä, asiakkaana, yhteistyökumppanina – ovat kulttuuritoimijoille tärkeitä. Tarjonnan sisältöjä pyritään avaamaan ja toiminta voidaan suunnitella yhdessä opettajan kanssa. Lasten ja nuorten osallisuutta ja kulttuurisia oikeuksia pyritään tukemaan yhteisellä kulttuuriopetussuunnitelmalla. Oppilas on kulttuurikasvatuksessa osallistuja, kokija, tekijä ja vaikuttaja. Kulttuuri ja taide ovat kaksisuuntaisia ­– niistä voi vaikuttua ja niihin voi vaikuttaa.

Opetuksen kannalta kulttuurin ja taiteen tavoittaa yksinkertaisimmillaan klikkauksella internetsivuille, mutta elävään kosketukseen pääsee usein helpommin kuin ehkä on huomannutkaan. Kulttuurikokemus on monesti vain askeleen päässä ja toisinaan toiminta voidaan tuoda jopa suoraan koululle. Myös taiteilijat voivat työskennellä kouluilla niin lyhyt- kuin pitkäkestoisesti yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa monenlaisiin oppiaineisiin paneutuen ja taiteen läsnäoloa arjessa lisäten.

Paikallista kulttuuri- ja taidetarjontaa hyödyntäen opetukseen saa lisäulottuvuuksia ja toisenlaisia oppimisympäristöjä. Vierailu kulttuurilaitoksessa, esitys konserttisalissa, näytös teatterissa tai taideteos näyttelyssä antavat oppilaille ja opettajille verrattoman, harvinaisen ja toisinaan jopa ainutlaatuisen kokemuksen.

Kulttuuri osana koulupäivää
Opetustavoitteisiin ja opetukseen löytyy monipuolista sisältöä ja näkökulmia paikallista kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Porin kulttuuriopetussuunnitelma palvelee paikallisia opettajia ja kulttuuritoimijoita löytämään myös ne vähemmän ilmiselvät yhteistyökumppanit ja toteutustavat. Tavoitteena on yhdessä vahvistaa oppilaan sivistyksellistä pohjaa ja laaja-alaista osaamista.