Tutkimus: Vaatteiden maailma

Mistä vaatteemme tulevat? Vaatteet kartalle!

Tehtävä: sijoitetaan vaatteiden valmistusmaat kartalle ja pohditaan syitä ja seurauksia kestävän kulutuksen näkökulmista.

Tehtävään osallistuu koko luokka ja tehtävän kesto voi vaihdella yhdestä oppitunnista viikkoihin tai kuukausiin.

Tarvitaan: maailmankartta ja nuppineuloja.

Kuvan lähde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_large_blank_world_map_with_oce…

1. Maailmankartta. Luokan seinälle tai käytävään luokan ulkopuolelle ripustetaan maailmankartta. Kartan tulee olla riittävän iso, jotta oppilaiden on mahdollista paikantaa ja erottaa esimerkiksi Aasian vaatteidentuotantovaltiot.

2. Nuppineulat. Luokka keskustelee mistä he vaatteitansa ostavat. Opettaja kysyy, haluaako luokka käyttää erivärisiä nuppineuloja eri ostopaikoille. Jos koko luokka hyväksyy tämän, luokka valitsee kullekin ostopaikalle oman värisen nuppineulan. Esim. punainen nuppineula edustaa H&M:stä ostettuja vaatteita ja sininen nuppineula kirpputoreja. Tietyn värinen nuppineula voi edustaa myös jotakin ryhmää, kuten marketteja. Kartan yhteyteen tulee kiinnittää merkkien selite, eli tietolaatikko, josta ilmenee mitä ostopaikkaa kukin nuppineula edustaa. Jos ostopaikkaa ei haluta eritellä, nuppuneulojen värillä ei ole väliä.

3. Vaatteet kartalle. Oppilaat tarkastavat vaatteidensa pesulapuista vaatteensa valmistusmaan esimerkiksi Made in Bangladesh ja merkitsevät valmistusmaan karttaan nuppineulalla. Kukin oppilas merkitsee karttaan vähintään yhden vaatteen valmistusmaan. Kartta voidaan pitää seinällä pidemmänkin aikaa ja oppilaat voivat lisätä vaatteidensa tuotantomaita päivittäin.

4. Pohdinta. Kun karttaan on saatu riittävästi valmistusmaita, pidetään loppuyhteenvetokeskustelu koko luokan kanssa. Yhteenvedossa keskitytään pohtimaan vaatteiden valmistukseen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi: Miksi vaatteet valmistetaan tietyillä alueilla? Millaiset työolosuhteet siellä on? Mistä materiaaleista vaatteet valmistetaan; entä mistä saadaan energia ja työvoima? Miten pitkän matkan vaatteet kulkevat ennen kuin ne saapuvat kauppaan?