TUTKIMUSTEHTÄVÄ: Mistä vesi tulee? Minne se menee?

Vettä juodaan ja käytetään päivittäin. Suurin osa käyttämästämme vedestä tulee hanasta, osa pulloista. Mutta mistä vesi oikeasti tulee? Minne se käytön jälkeen menee? Mikä on veden kiertokulku?

Tehtävä: Tutustutaan paikallisen hanaveden alkuperään ja vedenpuhdistukseen. Opettaja jakaa ryhmille omat tai yhteiset tutkimusaiheet esimerkiksi mistä Porin hanasta tuleva vesi tulee, mistä pullovesi tulee ja minne käytetty vesi menee.

Porilainen vesiopas

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet.