VÄITTELY: Energiantuotannon eri muodot

Väittelyssä on vastakkain kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä. Väittelijät pyrkivät loogisesti selittämään oman näkemyksensä paremmuuden ja esittämään vastaväitteitä. Väittely perustuu tietoon.

Tehtävä: Luokka jaetaan ryhmiin ja ryhmät pareihin. Kullekin ryhmä-parille annetaan oma aihe. Ryhmät tutustuvat omaan ja ryhmäparinsa aiheeseen ja valmistautuvat väittelyyn. Ota selvää mitä oma ja vastaväittäjäryhmän aihe tarkoittaa: selvittäkää termit, ottakaa selvää paikallisista mahdollisuuksista ja ottakaa selvää mitä hyvää ja mitä huonoa omassa ja vastaväittäjien väitteessä on. Väittelyt toteutetaan ryhmä-pari kerrallaan.

Aihepareja ovat esimerkiksi:

  • Biopolttoaine ja bensa/diesel
  • Hiilivoima ja tuulivoima
  • Energiaa tulisi kuluttaa enemmän ja energian käyttöä tulisi vähentää
  • Ydinvoima: puolesta ja vastaan

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet.