HAASTATTELU: Energianeuvojan haastattelu

Tehtävä: Oppilaat suunnittelevat pienryhmissä noin 10 kysymyksen pituisen energianeuvojan haastattelun. Miettikää myös mahdollisia jatkokysymyksiä.

Pienryhmät esittelevät omat haastattelusuunnitelmansa muulle luokalle ja luokka suunnittelee yhdessä lopullisen, noin 10–15 kysymyksen mittaisen, haastattelun.

Haastattelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse, sähköpostitse tai vierailukäyntinä.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet.