Uinninopetus peruskouluissa

Porissa opetussuunnitelman mukaan alakoululaisille järjestetään uinninopetusta 2., 4. ja 6. luokalla. Koulujen pienryhmille sekä erityiskouluille järjestetään uinteja vuosittain. Näiden lisäksi koulut voivat järjestää muita uimahallikäyntejä varaamalla Timmi-järjestelmästä vapaana olevia allastiloja käyttöönsä.

2.-luokan uinninopetuksen tavoitteena on oppia uinnin alkeistaidot, joita ovat 10 metrin alkeisuimataito, esineen sukellus pohjasta rintasyvyisestä vedestä, selin kellunta, liuku pintaa pitkin sekä hyppy altaan reunalta rintasyvyiseen veteen.

Video: Treenaa uintia Matti Mattssonin kanssa, 2. luokka

4.-luokan uinninopetuksen tavoitteena on oppia 50 metrin uimataito, liuku pinnan alla, hyppy altaan reunalta uintisyvyiseen veteen sekä vedenpoljenta vähintään 20 sekuntia.

Video: Treenaa uintia Matti Mattssonin kanssa, 4. luokka

6.-luokalla tavoitteena on saavuttaa uimataito, jonka määritelmänä käytetään Pohjoismaista uimataitotestiä.  ”Uimari, joka uintisyvyiseen veteen pudottuaan ja pintaan päästyään ui pysähtymättä 200m, josta vähintään 50m selällään, on uimataitoinen.” (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto)

Video: Treenaa uintia Matti Mattssonin kanssa, 6. luokka

Alakoulujen uinnin opetuksesta vastaa uinninohjaaja Heidi Forma. Luokan opettaja on vastuussa oppilaista ja valvoo oppilaita puku- ja pesutiloissa. Luokan opettaja on mukana seuraamassa opetusta ja auttamassa, jos joku oppilas vaatii erityistä valvontaa esimerkiksi terveydellisten syiden vuoksi.

Yläkouluissa uinninopetuksesta vastaa koulujen liikunnanopettajat. Uinninopetuksen tavoitteena on vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä. Uimatuntien sisältöihin kuuluu mm. erilaisia uintiharjoitteita, matkauintia, vesipelejä, pelastusvälineiden käyttöön tutustumista sekä vesipelastuksen perustaitojen harjoittelua.

  • Vesisankarit-toiminta

    Koululiikuntaliiton koordinoima Vesisankarit-hanke ja Porin kaupunki tekevät yhteistyötä edistääkseen peruskoululaisten vesi- ja vesipelastustaitoja.