9. luokka

Kulttuuripolku | 9. luokka | Luontotalo Arkki ja Palmgren-konservatorio

Luontotalo Arkki
Opetussuunnitelman 9. luokan tavoitteisiin kuuluu, että oppilas oppii käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä, ja että oppilas oppii ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen Suomen maisemassa, tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöjä ja rakennettua ympäristöä.

Opetussuunnitelman 9. luokan keskeisiin sisältöihin kuuluvat Suomen karttakuva ja maisema, luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat ja Itämeren alueen ympäristökysymykset.

Arkin kokonaisuuteen kuuluu Satakunnan geologiaa esittelevä Kivipiha Jotuni, jonka kivilajit ovat esillä Arkin pihamaalla. Kivipiha on toteutettu yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) asiantuntijoiden kanssa.

Lisää tietoa paikallisesta kallioperästä löytyy netistä Kivipiha Jotuni -verkkonäyttelystä.

Palmgren-konservatorio
Tutustuminen musiikki-teknologiaan [koskee vain musiikkia valinnaisaineena opiskelevia]. Käynnin tarkoituksena on avata musiikkiteknologiaan käyttötarkoituksia ja tuoda esiin äänitaiteen monipuolisuus. Tutustutaan äänitys- ja äänituotantoon, digitaalitekniikkaan musiikintekemisessä, live-äänentoistoon ja studiolaitteisiin. Käynnillä tutustutaan myös musiikin ammatilliseen koulutukseen. Tutustumiskäynti on vuorovaikutteinen ja sen sisältöön voi vaikuttaa kertomalla toiveita ennen vierailua.