9. luokka

Kulttuuripolku | 9. luokka | Luontotalo Arkki, Palmgren-konservatorio ja Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto

Luontotalo Arkki
Opetussuunnitelman 9. luokan tavoitteisiin kuuluu, että oppilas oppii käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliittikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä, ja että oppilas oppii ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen Suomen maisemassa, tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöjä ja rakennettua ympäristöä.

Opetussuunnitelman 9. luokan keskeisiin sisältöihin kuuluvat Suomen karttakuva ja maisema, luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat ja Itämeren alueen ympäristökysymykset.

Arkin kokonaisuuteen kuuluu Satakunnan geologiaa esittelevä Kivipiha Jotuni, jonka kivilajit ovat esillä Arkin pihamaalla. Kivipiha on toteutettu yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) asiantuntijoiden kanssa.

Lisää tietoa paikallisesta kallioperästä löytyy netistä Kivipiha Jotuni -verkkonäyttelystä.

Palmgren-konservatorio
Tutustuminen musiikki-teknologiaan [koskee vain musiikkia valinnaisaineena opiskelevia]. Käynnin tarkoituksena on avata musiikkiteknologiaan käyttötarkoituksia ja tuoda esiin äänitaiteen monipuolisuus. Tutustutaan äänitys- ja äänituotantoon, digitaalitekniikkaan musiikintekemisessä, live-äänentoistoon ja studiolaitteisiin. Käynnillä tutustutaan myös musiikin ammatilliseen koulutukseen. Tutustumiskäynti on vuorovaikutteinen ja sen sisältöön voi vaikuttaa kertomalla toiveita ennen vierailua.

Porin kaupunginkirjasto
Ysiluokkalaiset yhdistävät media- ja tiedonhakutaitoja
Yhdeksäsluokkalaiset voivat toteuttaa kirjastovierailun esimerkiksi opintoihin tai laaja-alaiseen oppimisprojektiin liittyvänä laajempana tiedonhankintaprojektina, jossa aihepiiri otetaan haltuun tietoa hakemalla, eri lähteitä arvioimalla ja niiden pohjalta omaa luovaa ilmaisua tuottaen. Kokonaisuuteen voi tarvittaessa yhdistää myös kirjavinkkausta tai mediavinkkausta. Yhdeksäsluokkalaiset voivat myös osallistua mediatyöpajaan, joiden teemat vaihtelevat.

Ysiluokkalaisen tavoitteita kirjastopolulla

  • oppia etsimään ja vertailemaan erilaisia tiedonlähteitä
  • harjoittaa lähdekriittisyyttä
  • oppia tekijänoikeuksista tekemisen kautta
  • kehittää TVT- ja monilukutaitojaan, myös oman ilmaisun kautta

Tarkemmat tiedot kirjastopolun sisällöistä, vierailun varaamisesta ja muista käytännön seikoista löydät Kirjastopolulta.