8. luokka

Kulttuuripolku | 8. luokka | Pori Sinfonietta, Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo, Porin taidemuseo

Pori Sinfonietta
Konsertin valmistaminen | Konsertti- ja harjoitusvierailuiden lisäksi koululaisryhmillä on mahdollisuus tutustua kaupunginorkesterin toimintaan kokonaisuudessaan eli siihen mitä kaikkea kuuluu orkesterin toimintaan ja konserttien tuottamiseen. Muusikoiden työn lisäksi esitellään orkesterin toimiston ja muun henkilökunnan ammatteja ja toimenkuvia. Sovitaan hyvissä ajoin etukäteen.

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
Rakennuskulttuuritalo Toivossa ja Korsmanin talossa on tavoitteena tutustuttaa lapset ja nuoret omaan lähiympäristöönsä ja sen rakentamiseen. Painopisteenä on rakentaminen ja ”tavallisten” ihmisten asuminen ja arki. Vanhimmilta osiltaan lähes 200-vuotiaiden hirsirakennusten ympäröimä Rakennuskulttuuritalo Toivon pihapiiri kertoo rakentamisesta, asumisesta ja arjesta Porissa siihen aikaan, kun lähes kaikki kaupunkilaiset asuivat vielä puutaloissa.

Toivon talon vanhimmat osat ovat 1800-luvun alusta, Piharivissä eletään 1800-luvun loppua ja Korsmanin talossa vieraillaan porilaiskodissa vuonna 1951. Sekä Toivossa, Piharivissä että Korsmanissa kaikkiin esineisiin saa koskea.

Porin opetussuunnitelmien mukaan museovierailua suositellaan erityisesti kolmannella ja kahdeksannella luokalla, mutta kaikenikäiset koululaiset ovat tervetulleita. Koulut voivat vierailla sopimuksen mukaan sekä Toivossa että Korsmanin talossa. Opetuksen painopistettä voidaan myös räätälöidä opettajien toivomaan suuntaan, painottaen jotakin eritysaluetta. Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia. Vierailu on aina opastettu ja ilmainen Porin kouluviraston alaisille esikoulu- ja kouluryhmille. Muille kouluille opastusmaksu/ryhmä 30 € (ks. ryhmäkoot alla), esikoululaisten Klapit ja konttuuri -työpaja 50 €.

Alaluokkien vierailulla käydään Korsmanien 1950-luvun vaihteen kodissa tutustumassa tavallisen porilaisperheen arkeen sotien jälkeisenä pula-aikana. Luokka jaetaan tutustumiskäynnillä puoliksi, koska Korsmanien koti on ajalleen tyypillisesti pieni. Toisten kyläillessä Korsmaneilla, osallistuu toinen puoli luokasta kaunokirjoitustunnille, jossa harjoitellaan 1950-luvun mallikirjoitusta ja mustekynän käyttöä.

Toivon pihapiirin ja sen rakennusten avulla voi tutustua Porin kaupungin historiaan paitsi historian, myös monien muiden oppiaineiden, kuten ympäristötiedon, yhteiskuntaopin tai kuvataiteen tunneilla. Opetusta voidaan räätälöidä opettajien toivomaan mukaan painottamalla esim. kotitaloutta, rakennustekniikkaa, kierrätysteemaa, käsityötä tai esimerkiksi maalin (munatempera) valmistusta, pigmenteillä sävytystä ja maalausta lumppupahville (varattava aikaa vähintään 2 tuntia ja lisäksi materiaalimaksua 1 €/oppilas). Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia.

Poria ja porilaisia 1930–1950-luvulla
Kahdeksannella luokalla historian opetuksessa käsitellään toista maailmansotaa, sodasta selviämistä ja 1950-lukua. Korsmanin talo on tyypillinen sodan jälkeisen ajan porilaiskoti kaikkine kalusteineen ja esineineen. Korsmanilla voidaan käsitellä konkreettisesti tavallisen perheen elämää ja arkea.

Korsmanin talon vierailun johdantona on sotaa edeltävää ja sodan jälkeistä Poria käsittelevä, valokuviin perustuva johdanto (Power Point). Kuvasarjan aiheina ovat mm. Pori ennen sotaa, sota-ajan vaikutukset, jälleenrakentaminen, pula-aika, kotitalous, hygienia ja vapaa-aika.

Vierailuun on hyvä varata aikaa 60 minuuttia. Ryhmäkoko max 25 oppilasta.

Porin taidemuseo
Porin taidemuseo on linkki kansainväliseen nykytaidemaailmaan. Taidemuseovierailu avartaa nuorten maailmankuvaa sekä vahvistaa kykyä asioiden kriittiseen tarkasteluun ja kykyä linkittää havaintoja omiin kokemuksiin. Porissa on aina oltu kiinnostuneita siitä mikä maailmalla on uutta ja ajankohtaista, ja pysytty maailman menon kyydissä. Taiteen kanssa nuori kasvaa täysivertaiseksi maailmankansalaiseksi. Taide-elämykset vahvistavat nuoren kykyä nauttia kulttuurista. Nuori tulee tietoiseksi siitä, mitä taidemuseo voi tarjota ja kynnys omaehtoiselle taidemuseovierailulle madaltuu. Taidemuseo järjestää opastettuja ja ohjattuja näyttelyvierailuja ja työpajoja sopimuksen mukaan.

Taidemuseo oppimisympäristönä
Taidemuseo on monipuolinen oppimisympäristö, jossa nykytaiteen kautta eri ilmiöitä tarkastellaan yli oppiainerajojen. Taidemuseovierailu tukee oppilaiden laaja-alaista osaamista ja ottaa huomioon kaikki seitsemän laaja-alaisen osaamisen tavoitetta.

Nykytaiteen äärellä oppilaita rohkaistaan havainnoimaan, keskustelemaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Keskeistä on kiinnostuksen herättäminen ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan. (L1)

Oppilaat saavat mahdollisuuden kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Taidemuseovierailulla oppilaan oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu ja kansainvälisissä nykytaiteen näyttelyissä opitaan ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta. Taideteosten äärellä harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja sen jakamista muille. (L2)

Oppilaat oppivat tuntemaan kaupungin kulttuuritoimintaa, tutustuvat taidemuseoon paikkana ja oppivat taidemuseon keskeisiä toimintatapoja ja -periaatteita. (L3)

Nykytaiteen teosten äärellä oppilaiden monilukutaito ja kriittinen ajattelu harjaantuvat, sillä teokset voivat olla muodoltaan ja sisällöltään hyvin monimuotoisia. Teosten ulkoisten seikkojen lisäksi pohditaan teosten teemoja ja merkityksiä. (L4)

Oppilaat ymmärtävät tieto-ja viestintäteknologian roolin osana taideteoksia ja taidemuseon toimintaa. Käsitys tiedon rakentumisesta monipuolistuu. Voidaan tutustua tekijänoikeuksiin liittyviin kysymyksiin sekä erilaisiin viestintäkanaviin. (L5)

Taidemuseovierailulla työelämä, erilaiset taidemuseoon liittyvät ammatit sekä työtehtävät tulevat oppilaille tutuiksi. (L6)

Ymmärretään taide vaikuttamisen ja yhteiskunnallisen keskustelun keinona. Harjoitellaan oman näkemyksen ilmaisemista ja perustelemista. (L7)

Opastetut kierrokset ja työpajat
TEEMAopastuksissa sukelletaan ajankohtaisten näyttelyiden teemoihin ja työskennellään PEDApisteessä keskellä näyttelytiloja. TEEMAopastukset tiistaista perjantaihin kello 9-16 sopimuksen mukaan. Sisällöt päivittyvät näyttelyiden vaihtuessa. TEEMAtyöpajoissa opastettua näyttelykierrosta syvennetään työskentelemällä työpajatilassa. Tekniikat vaihtuvat näyttelyiden mukaan. TEEMAtyöpajat perjantaisin kello 11–13. Lisätietoja ja varaukset: museolehtori Ilona Juntura / ilona.juntura@pori.fi / 044 701 1248

Sähköiset palvelut kouluille
Taidemuseo tuottaa taidemuseon kevät- ja syyskauden ajankohtaisia näyttelykokonaisuuksia esittelevän tietopaketin, joka on suunnattu koululaitokselle. Paketeista löytyvät näyttelyiden sisältöjä kuvaavat esittelyt sekä muu lukukauden kouluille suunnattu ohjelma. Tietopaketti antaa ohjeita taidemuseovierailun järjestämiseen. Tietopaketti on ladattavissa taidemuseon nettisivuilta.