5. luokka

Kulttuuripolku | 5. luokka | Porin lastenkulttuurikeskus ja Satakunnan Museo

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää kulkee koululaisten vierellä Porin kaupungin kulttuuripolkua viidennen luokan ajan. Etappi Kulttuuripolun varrella tuo koululaisten arkeen 5.-luokkalaisille suunnattuja taiteilijavierailuita. Lukuvuosittain kouluille tarjotaan oman taiteilijavieraan mukaan määrittyvää sisältöä, kuten työpajatoimintaa, esityksiä tai konsertteja. Sisällöt tuotetaan yhdessä alueella toimivien taiteilijoiden kanssa; näin teemme alueellisia taiteilijoita, kulttuuria ja tapahtumatuotantoa tutuksi uusille yleisöille.

Satakunnan Museo
Porin opintosuunnitelman 5. luokan sisältötavoitteisiin kuuluu tutustuminen esihistorialliseen aikaan ja ihmisen elämään kivi-, pronssi- ja rautakaudella sekä Satakunnan varhaiseen kaupunkihistoriaan arkeologisen materiaalin avulla. Tutustumiskäynti soveltuu myös lukiolaisille.

Satakunnan Museon Elon merkkejä -perusnäyttelyssä tutustutaan oppaan, arkeologisten kokoelmien sekä erilaisten rekonstruktioiden ja pienoismallien avulla siihen, miten Satakunnassa elettiin kivi-, pronssi- ja rautakaudella sekä historiallisen ajan alkupuolella. Opastuksella koululaiset pääsevät myös kokeilemaan muutamia museon kokoelmista poimittuja aitoja esihistoriallisia esineitä sekä komeita esinekopioita.

Satakunta asutettiin heti kivikauden alkupuolella noin 9000 vuotta sitten. Kivikaudesta näyttelyssä kertovat näihin metsästäjä-keräilijäyhteisöihin liittyvät monet löydöt Huittisten hirvenpäästä Tuorsniemen hyljeverkkolöytöön asti. Pronssikausi toi mukanaan monia uudistuksia; kiviröykkiöhaudat, kotieläimet, maanviljelyksen ja aikakauden nimen mukaisesti tietysti myös pronssimetallin. Rautakaudella puhalsivat jälleen uudet tuulet. Satakuntaan saapui maahanmuuttajia, monia uusia tapoja ja kaupankäynti oli vilkasta pitkienkin matkojen päähän. Uuden ruumishautakulttuurin myötä tiedämme enemmän rautakautisten ihmisten pukeutumisesta ja henkilökohtaisista esineistä. Näistä esimerkkeinä ovat komea soturin pukurekonstruktio sekä varakkaan Euran emännän puku kaikkine lisukkeineen.

Arkeologinen tutkimus ja aineisto eivät rajoitu vain esihistorialliseen aikaan, vaan näyttelyssä pääsee tutustumaan myös Satakunnan keskiaikaisiin kaupunkeihin Ulvilaan ja Raumaan sekä uuden ajan alussa perustettuun Poriin. Kaupunkien katujen alta on tehty monenlaisia löytöjä, jotka kertovat mielenkiintoisia asioita vuosisatoja sitten eläneiden kaupunkilaisten elämästä.

Opastuksen kesto on 45–75 minuuttia ryhmän tarpeiden ja käytettävän ajan mukaan.