3. luokka

Kulttuuripolku | 3. luokka | Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo, Luontotalo Arkki

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
Rakennuskulttuuritalo Toivossa ja Korsmanin talossa on tavoitteena tutustuttaa lapset ja nuoret omaan lähiympäristöönsä ja sen rakentamiseen. Painopisteenä on rakentaminen ja ”tavallisten” ihmisten asuminen ja arki. Vanhimmilta osiltaan lähes 200-vuotiaiden hirsirakennusten ympäröimä Rakennuskulttuuritalo Toivon pihapiiri kertoo rakentamisesta, asumisesta ja arjesta Porissa siihen aikaan, kun lähes kaikki kaupunkilaiset asuivat vielä puutaloissa.

Toivon talon vanhimmat osat ovat 1800-luvun alusta, Piharivissä eletään 1800-luvun loppua ja Korsmanin talossa vieraillaan porilaiskodissa vuonna 1951. Sekä Toivossa, Piharivissä että Korsmanissa kaikkiin esineisiin saa koskea.

Porin opetussuunnitelmien mukaan museovierailua suositellaan erityisesti kolmannella ja kahdeksannella luokalla, mutta kaikenikäiset koululaiset ovat tervetulleita. Koulut voivat vierailla sopimuksen mukaan sekä Toivossa että Korsmanin talossa. Opetuksen painopistettä voidaan myös räätälöidä opettajien toivomaan suuntaan, painottaen jotakin eritysaluetta. Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia. Vierailu on aina opastettu ja ilmainen Porin kouluviraston alaisille esikoulu- ja kouluryhmille. Muille kouluille opastusmaksu/ryhmä 30 € (ks. ryhmäkoot alla), esikoululaisten Klapit ja konttuuri -työpaja 50 €.

Alaluokkien vierailulla käydään Korsmanien 1950-luvun vaihteen kodissa tutustumassa tavallisen porilaisperheen arkeen sotien jälkeisenä pula-aikana. Luokka jaetaan tutustumiskäynnillä puoliksi, koska Korsmanien koti on ajalleen tyypillisesti pieni. Toisten kyläillessä Korsmaneilla, osallistuu toinen puoli luokasta kaunokirjoitustunnille, jossa harjoitellaan 1950-luvun mallikirjoitusta ja mustekynän käyttöä.

Toivon pihapiirin ja sen rakennusten avulla voi tutustua Porin kaupungin historiaan paitsi historian, myös monien muiden oppiaineiden, kuten ympäristötiedon, yhteiskuntaopin tai kuvataiteen tunneilla. Opetusta voidaan räätälöidä opettajien toivomaan mukaan painottamalla esim. kotitaloutta, rakennustekniikkaa, kierrätysteemaa, käsityötä tai esimerkiksi maalin (munatempera) valmistusta, pigmenteillä sävytystä ja maalausta lumppupahville (varattava aikaa vähintään 2 tuntia ja lisäksi materiaalimaksua 1 €/oppilas). Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia.

Rakenna hirsitalo
Kaunokirjoitustunnin sijasta voi alkusyksystä tai loppukeväästä tutkia myös hirsitalon rakennetta pystyttämällä porukalla pieni hirsitalo Toivon pihaan. Hirsitalon hirret on veistetty, varattu ja salvottu perinteiden mukaan ja numeroitu rakentamisen helpottamiseksi. Talo saadaan rakennettua tasakertaan yhden oppitunnin aikana. Isot luokat on jaettava kahteen ryhmään, jolloin toinen puoli luokasta vierailee Korsmaneilla, kun toinen puoli rakentaa taloa.

Käyntiin tulee varata aikaa vähintään 60 minuuttia, puoli tuntia Korsmaneilla ja puoli tuntia joko kaunokirjoitustunnilla tai hirsitalotyömaalla. Huom! Ryhmäkoko max 12 oppilasta.

Luontotalo Arkki
Arkin perusnäyttely esittelee Porin ja Satakunnan lähiluontoa ja ympäristöä tyypillisine lajeineen. Uusi perusnäyttely Satakuntalainen kosteikkoluonto kareilta keitaille avautuu yleisölle joulukuussa 2012. Vaihtuvissa näyttelyissä esitellään yleensä jokin biologiaan tai ympäristönsuojeluun liittyvä teema, ja joskus myös kokonaisuuksia, jotka syventävät lähiluonnon tuntemusta. Tämän lisäksi Arkissa on nähtävissä Selkämeri-lyhytfilmi (15 min), joka antaa yleiskuvan Satakunnan rannikosta ja merialueesta. Tilauksesta on mahdollisuus nähdä samasta aiheesta pidempi luontodokumentti Tuntematon Selkämeri (58 min).

Opetussuunnitelman 3. luokan ympäristö- ja luonnontiedon keskeisiin sisältöihin kuuluvat elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet, erilaiset elinympäristöt ja eliöiden sopeutuminen niihin, oman lähiympäristön tavallisimmat kasvi-, sieni- ja eläinlajit, luonto eri vuodenaikoina, oma lähiympäristö sekä kotiseutu ja oma maakunta, niiden luonnonolot ja maisemat.

Koululuokassa ja maastossa tapahtuvan opetuksen välimuotona ja vaihtoehtona Arkki tarjoaa lähiluontoa esittelevän Selkämeri-lyhytfilmin (15 min), perusnäyttelyn monine dioraamoineen ja leikkipaikkoineen sekä luontoteemaisia vaihtuvia näyttelyitä.