2. luokka

Kulttuuripolku | 2. luokka | Porin taidemuseo

Porin taidemuseo
Syksyn 2021 koululaiskierroksilla tutustutaan Projektihuoneen ja Poriginal gallerian vaihtuviin näyttelyihin. Näyttelykierrosten jälkeen uudistuneessa työpajatilassa tehdään omat teokset. Osallistujat pääsevät kokeilemaan laadukkaita välineitä innostavassa ympäristössä! Kouluryhmät voivat tulla taidemuseovierailuille turvallisesti jo ennen museon avautumista muulle yleisölle klo 9 alkaen. Otamme vastaan yhden ryhmän kerrallaan (max. 25 oppilasta), ja aamuvierailut ovat aina ryhmien yksityisvierailuja. Oppaalla on käytössä kasvomaski, ja huolehdimme käsihygieniasta. Porin kaupungin kouluille taidemuseovierailut ovat maksuttomia. Osallistujien ikä- ja taitotaso huomioidaan kierrosten sisällöissä.

Porin taidemuseossa kansainvälinen ja suomalainen nykytaide avaavat alakoululaiselle jännittäviä ikkunoita oman kaupungin ulkopuoliseen maailmaan turvallisessa ympäristössä. Taide-elämykset rikastuttavat ainutlaatuisella tavalla oppilaan kokemusmaailmaa ja kehittävät kykyä aistia ja tuntea moniulotteisesti. Taidetta tarkastellaan ja kokemuksia käsitellään yhdessä. Oppilaita rohkaistaan aktiiviseen keskusteluun ja omien mielipiteiden ilmaisemiseen.

Taidemuseo oppimisympäristönä
Taidemuseo on monipuolinen oppimisympäristö, jossa nykytaiteen kautta eri ilmiöitä tarkastellaan yli oppiainerajojen. Taidemuseovierailu tukee oppilaiden laaja-alaista osaamista ja ottaa huomioon kaikki seitsemän laaja-alaisen osaamisen tavoitetta:

  • L1 Nykytaiteen äärellä oppilaita rohkaistaan havainnoimaan ja keskustelemaan. Kierroksella annetaan tilaa ihmettelylle, oivalluksille ja mielikuvitukselle. Keskeistä on kiinnostuksen herättäminen ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan.
  • L2 Oppilaat saavat mahdollisuuden kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Taidemuseovierailulla oppilaan oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu ja kansainvälisissä nykytaiteen näyttelyissä opitaan ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta. Taideteosten äärellä harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja sen jakamista muille.
  • L3 Taidemuseovierailulla taidemuseo tulee oppilaille paikkana tutuksi ja he oppivat miten taidemuseossa toimitaan.
  • L4 Nykytaiteen teosten äärellä monilukutaito harjaantuu, sillä teokset voivat olla muodoltaan ja sisällöltään hyvin monimuotoisia. Teosten ulkoisten seikkojen lisäksi pohditaan teosten teemoja ja merkityksiä.
  • L5 Ymmärretään tieto-ja viestintäteknologian rooli osana taideteoksia ja taidemuseon toimintaa.
  • L6 Taidemuseovierailulla erilaiset taidemuseoon liittyvät ammatit ja työtehtävät tulevat oppilaille tutuiksi.
  • L7 Taiteen kautta voidaan vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näyttelykierroksella harjoitellaan oman näkemyksen ilmaisemista.